สาระอาชีพ

 

ชีวิตกับอาชีพเกี่ยวข้องกัน และหลีกหนีจากกันไม่ได้

เพราะอาชีพ คือ การหาเลี้ยงชีวิต

มาเรียนรู้เพื่อรู้  อยู่เพื่อเข้าใจชีวิต

แนะแนวชีวิต ด้วยการรู้จักคิด  วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็น

 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

17/01/2557