คาถาบูชาพระอุปคุต : การบูชาพระอุปคุต

 

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มาหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

 

 

ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา  มีความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุต  ผู้มีฤทธิ์  คติความเชื่อนี้ยังสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ ช่วงที่มีงานเฉลิมฉลองใหญ่ของวัด  เช่น  งานปอยหลวง  งานฉลองสมโภชต่าง ๆ  จะต้องอันเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำ  โดยสมมติเอาก้อนหินจากแม่น้ำเป็นพะอุปคุต  ชาวบ้านและพระภิกษุที่ไปอันเชิญจะจัดขบวนแห่จากแม่น้ำไป  ณ  วัดที่มีงานบุญใหญ่เพื่อให้พระอุปคุตคุ้มครองรักษางานบุญ  งานฉลอง  เมื่อเสร็จพิธีตามวันเวลาที่กำหนดงานบุญเสร็จสิ้น  จะมีการอันเชิญพระอุปคุตกลับ  โดยแห่อัญเชิญไปส่งที่แม่น้ำ

 

ส่วนคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีเป็งปุ๊ด  จะมีการใส่บาตรพระอุปคุต จะได้รับอานิสงค์ เชื่อว่าจะช่วยให้ค้าขายร่ำรวย  กิจการงานเจริญก้าวหน้า  ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

*ชื่อว่าความศรัทธาย่อมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆให้ชีวิต*

 

 

ทีมงานนิวแนว