คุณภาพชีวิต

 

คุณภาพชีวิตที่ดี  มีองค์ประกอบหลายรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้อง   การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเริ่มพัฒนาใจกาย  เป็นอันดับแรก  เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็ง  ย่อมส่งผลให้มีกำลังกายต่อสู้กับอุปสรรคนานาที่เข้ามาในชีวิต  เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

 

หมวดหมู่นี้จึงรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  การสร้างพลังใจ  พลังชีวิต  ความเชื่อความศรัทธาทีส่งผลดีต่อชีวิต

 

เรียบเรียงโดย

 

ทีมงานนิวแนวดอทคอม