ประเทศในกลุ่มอาเซียน

 

ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  ประเทศ  คือ
1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

4.ประเทศลาว (Laos)

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

10.ประเทศไทย (Thailand

 

 

(ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ไม่เกิน 8  บรรทัด)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมตามลิ้งค์

 

อ่านต่อ>>

 

 

อ่านต่อ>>

 

***หมายเหตุ***

สามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาด  และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยส่งข้อติ ชม มาได้ที่

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

 

โพสวันที่

4/12/2557

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต