แนะแนวการสร้างอาชีพอิสระ  สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการเล็ก ๆ โดยยืดหลักความพอเพียง  พอประมาณ  ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ด้วยตัวคุณเอง

 

 

สำหรับหัวข้อหมวดหมู่ใหม่เกี่ยวกับอาชีพในหมวดแนะแนวชีวิต  เป็นหมวดเฉพาะสำหรับผู้สนใจการประกอบอาชีพอิสระโดยดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งในการนำเสนอของการแนะแนวชีวิต  เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  การดำเนินชีวิต  การใช้ชีวิต  การพัฒนาศักยภาพ  การแก้ปัญหา  การถามคำถามสารพัดเรื่องราว

 

ผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่นี่นะคะ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

16/01/2557