108  วิธีสร้างอาชีพ

 

หมวดแนะแนวชีวิต

เป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งของการแนะแนวออนไลน์ที่มีการพัฒนารูปแบบของเนื้อหาให้สอดคล้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน สามารถดำเนินชีวิตอย่างเท่าทัน  โดยทีมงานได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของวิถีชีวิต  การพัฒนาตนเอง  การส่งเสริม และสนับสนุนแนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่ ๆ น้อง ๆ ชุมชนนิวแนว  และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ไปกับเรา

ด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงได้เขียนบทความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนววิธีการสร้างอาชีพด้วยตัวเอง  เพื่อให้ผู้สนใจเป็นนายตนเองและเจ้าของกิจการเล็ก ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  เกิดรายได้ให้กับตนเองโดยยืดหลักการดำเนินกิจการตามแนวทางความพอเพียง  พอประมาณ  ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบมือใหม่อย่างมีสติ 

 

 

ผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของหัวข้อบทความที่ขึ้นต้นว่า

“108  วิธีสร้างอาชีพ” 

หากต้องการเข้าไปอ่านข้อมูลตามหัวข้อทั้งหมด  เข้าไปที่เมนูหน้าเว็บ “เมนู พัฒนาอาชีพ”  หัวข้อ “อาชีพ”

โดยจะมีการแบ่งเป็นตอน ๆ 

สามารถเลือกอ่านเนื้อหาตามความสนใจ 

หากผู้ที่สนใจท่านใดลองนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่ ชุมชนนิวแนวได้เลยนะครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

26/01/2557