การจัดการ

 

 

หมวดหมู่การจัดการ  เป็นหมวดหมู่ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ  ที่จำเป็นต่อการสร้างฐานความรู้ทางธุรกิจระดับพื้นฐาน  

 

หวังว่าหมวดหมู่นี้จะเป็นอีกหมวดหมู่ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

*************************************************************************

ท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

สามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว