วิชาชีวิต

 

            วิชาชีวิต  เป็นวิชาที่ครอบจักรวาลเรียนทั้งชีวิตก็ไม่รู้จบสิ้น    วิชาชีวิตจึงเป็นวิชาที่ทำให้เราได้เรียนรู้  ทบทวนอดีต   ปัจจุบัน  อนาคต  และแนวทางแห่งชีวิต  ในชีวิตจริงกับวิชาชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป  บางเรื่องอาจคล้ายกัน  แต่เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีรายละเอียดองค์ประกอบปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป  หลักสูตรชีวิตในแง่ของวิชาชีวิตจึงต้องการถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนต่าง ๆ ผ่านตัวอักษร  เพื่อนำเสนอแนวคิดในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ และเรียนรู้ไปพร้อมกัน

           อันที่จริงแล้วความตั้งใจในการสร้างสรรค์วิชาชีวิต  มีแรงบันดาลใจมากจากสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา  การดูถูกระดับการศึกษา  การเปรียบเทียบคุณภาพผู้ศึกษาของสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ  การดูถูกศักดิ์ศรีทางการศึกษาของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง  เป็นสภาพทางการศึกษาที่ตกต่ำ ผู้คนที่ได้รับการศึกษาบางส่วนมีอัตตาสูง  ดูถูกเหยียดหยามผู้ด้อย  ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเกียจชังของผู้คนในสังคมด้วยกัน นับเป็นสภาพสังคมที่น่าวิตก

          ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าการเริ่มต้นสร้างสรรค์หลักสูตรชีวิต  ด้วยหน่วยวิชาแรกของหลักสูตรคือวิชาชีวิต  เป็นวิชาที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการเรียบเรียงเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  คือ  สานต่ออุดมการณ์  และผู้อื่น คือ  ทุกท่านที่สนใจได้แนวคิด  ข้อพิจารณาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

27  พฤษภาคม  2557