อิทธิพลขอความศรัทธาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ความศรัทธามีอิทธิพลต่อสิ่ง ๆ เช่น  ความสำเร็จ  การยอมรับนับถือ  เลื่อมใส  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  พลัง การเสริมสร้างกำลังใจ  

ความศรัทธาจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งด้านความรัก   การงาน  การดำเนินชีวิต และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

ซึ่งบุคคลที่มีระดับความศรัทธาต่อสิ่งนั้น ๆ  สูงย่อมจะสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวที่ตนศรัทธาได้ถึงที่สุดเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

บุคคลที่มีความศรัทธาต่อความสามารถของตนเอง เชื่อว่าตนเองสามารถทำได้  เขาย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป

บุคคลที่ศรัทธาต่อความดี เขาย่อมมีกำลังใจในการทำความดีอยู่เสมอ

บุคคลที่มีความศรัทธาต่องานที่ทำ  เขาย่อมทำงานนั้นด้วยใจ และมีความสุขกับงานที่ทำ

 

เช่นเดียวกันความศรัทธามีความเกี่ยวข้องกับลิทธิความเชื่อ  ศาสนา  ซึ่งทำให้ผู้คนต่าง ๆ  มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ บุคคลเหล่านั้นที่มีความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ  เขาย่อมจะมีกรอบหรือขอบเขตความศรัทธาตามความเชื่อและแนวคิดของศาสนานั้น ๆ  

 

การใช้พลังศรัทธาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

การจะพัฒนาชีวิตไปในทางใดก็ตาม  สิ่งที่สำคัญ คือ การสร้างความศรัทธาในตนเอง

เมื่อใดก็ตามที่เราศรัทธาในตนเองเชื่อว่าตนเองสามารถทำได้ เราจะมีพลัง  มีความพยายาม  มีความอดทน  มีมานะต่อสิ่งนั้น เพื่อสร้างความสำเร็จได้ในที่สุด

 

การฝึกสร้างความศรัทธาในตนเอง ควรเริ่มจากฝึกทำในสิ่งง่าย ๆ และเชื่อว่าตนทำได้ แล้วค่อยลำดับความยากไปเรื่อย ๆ และมุ่งมั่นเชื่อว่าตนทำได้  ตนมีศักยภาพในการพัฒนาตน  สิ่งที่ตามมาย่อมส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไป  ที่เชื่อว่าตนทำไม่ได้  คิดเหมือนคนทั่วไปว่าเราคงทำไม่ได้  เราก็ไม่มีวันทำสิ่งนั้น ๆ ได้สำเร็จ เพราะเราไม่ศรัทธาต่อตนเอง ไม่ศรัทธาต่อศักยภาพของตน

 

การฝึกสร้างความศรัทธาต่อตนเองจนเป็นนิสัย  ทุกอย่างทำได้เมื่อเราเชื่อว่าทำได้

 

 

  

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557