ความศรัทธา คืออะไร

 

ความศรัทธา คือ ความเชื่อ  ความเลื่อมใสที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ  ด้วยใจจริง

 

ความศรัทธามีหลายแบบมีหลายระดับ  ซึ่งความศรัทธามีอิทธิพลต่อสิ่ง ๆ เช่น  ความสำเร็จ  การยอมรับนับถือ  เลื่อมใส  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  เสริมสร้างกำลังใจ  พลัง   

 

ความศรัทธาช่วยให้บุคคลต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีหวัง  มีพลังในการทำสิ่งที่ตั้งใจ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557