ความศรัทธา

 

ความศรัทธา เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่นำมาซึ่งพลังในการทำงาน  พลังในการสร้างสรรค์  พลังในความคิด  พลังที่มีผลต่อบุคคลให้สามารถพัฒนาตนจนถึงขีดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557