เรียนรู้ความล้มเหลวให้เป็นประสบการณ์

แล้วเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นความสำเร็จ