คนดีวัดค่ากันที่การกระทำ

ดีกว่าคำพูดอธิบายเป็นหมื่นเป็นแสนคำบรรยาย