กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

ชุดการเรียนรู้ที่ 4  ผลการสำรวจสภาพปัญหาพรรณไม้ในสวน

 

ผู้ดำเนินกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ newnaew.net

 

ผลการสำรวจสภาพปัญหาของพรรณไม้พบว่า

พรรณไม้ที่ปลูกบนดินไม่ประสบปัญหาการเจริญเติบโต

 

แต่พรรณไม้ในกระถางใบไม่สวย  ก้านไม่สมบูรณ์  บางต้นแห้งตาย

โดยพบว่า ต้นไม้ส่วนใหญ่ปลูกกลางสวนมีสแลมกรองแสงปกคลุม

แต่ตอนกลางวันนั้นอากาศร้อน ทำให้ต้นไม้บางชนิดต้านทานต่อแสงไม่ไหว

 

จากการสำรวจในกระถางพบว่า  กระถางบางส่วนไม่มีดิน  มีแต่กาบมะพร้าวบดเป็นส่วนใหญ่

บางส่วนที่ปลูกด้วยดินก็เป็นดินที่มีความแข็ง ดินขาดธาตุอาหาร อาจเนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นประจำ

ขาดการใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก จำพวกเศษใบไม้  ทำให้รูปทรงพรรณไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์

พรรณไม้บางชนิด เช่น  สับปะรดสี มีจำนวนต้นที่อัดแน่นเกินไป ขาดการแยกหน่อ ทำให้ลำต้นบางส่วนเน่าตาย

กระถางสำหรับใส่ต้นกุหลาบ มีต้นสังกรณีปกคลุม  ทำให้รากของต้นสังกรณีแยกอาหารของกุหลาบ ทำให้กุหลาบขาดอาหารและแห้งตาย

กล้วยไม้  ส่วนใหญ่ดูแลด้วยการนำเศษไม้แห้งมาเป็นฐาน ทำให้ขาดความชุ่มชื่นในการอุ้มน้ำ

เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพรรณไม้ประเภทกาฝาก  อาศัยต้นไม้ใหญ่ในการดูดสารอาหาร  ซึ่งตามธรรมชาติ กล้วยไม้มักจะเกาะตามต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดน้ำเลี้ยง และเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แสงแดดรำไร

 

การปลูกกล้วยไม้ที่นิยมแบบพื้นบ้าน คือ การใช้กาบมะพร้าวมาเพาะขยายกล้วยไม้ เพาะกาบมะพร้าวอุ้มน้ำได้ดี หรือน้ำมาติดตามต้นไม้ใหญ่ จะทำให้ต้นสวยและดูแลง่ายขึ้น

 

 

 

 

 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้

1. พรรณไม้ขาดธาตุอาหาร

2. กระถางบางส่วนขาดดิน

3. พรรณไม้มีจำนวนมากเกิน

4. พรรณไม้บางชนิดเป็นวัชพืชที่คอยแยกอาหารพรรณไม้หลัก

5. การดูแลไม่ถูกวิธี

6. วัสดุไม่เหมาะสม

 

 

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ กับแนะแนวชีวิต

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

 

วันที่โพสข้อมูล

 

วันที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556