ปฏิรูป

 

การปฏิรูป  หมายถึง การทำให้เกิดเหมาะสม      

ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปเป็นไปเพื่อปรับเปลี่ยน  ทำใหม่  รื้อใหม่  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การปฏิรูป  จึงอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ที่หลากหลายรูป เช่น  การปรับเปลี่ยน  การรื้อทำใหม่  การสร้างใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความคิด  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด   

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557