ปฏิรูป  หมายถึง

 

การปฏิรูป  หมายถึง การทำให้เกิดเหมาะสม      

 

การปฏิรูปจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในสิ่งนั้น ๆ  มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557