พัฒนา

 

พัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญ

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเป็นไปเพื่อให้สิ่งนั้น ๆ ดีขึ้นตามลำดับขั้น

อาศัยกระบวนการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  เสริม  เพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557