การพัฒนา  หมายถึง

 

การพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

 

การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความงอกงามในสิ่งนั้น ๆ

 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557