คุณค่าของเวลา

 

คุณค่าเวลาของแต่ละคน  ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเวลาแตกต่างกันไป 

อันที่จริงแล้วเวลากับคุณค่า  เวลานั้นมีคุณค่ากับเขาแค่ไหน มีคุณค่ากับเขาอย่างไรบ้าง  เป็นสิ่งที่บุคคลกำหนดขึ้นเอง

คุณค่าของเวลา จึงมีนิยามความหมายโดยกว้าง  เช่น  เวลาในการทำงาน  เวลาแห่งความสุข  เวลาแห่งความหนุ่มสาว  เวลาแห่งความรัก  เวลาชีวิต  และเวลาของการเป็นมนุษย์

 

คุณค่าเวลาของมนุษย์

เวลาของมนุษย์โดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 120  ปี

เวลาของช่วงอายุต่าง ๆ   แบ่งเป็นช่วงวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  และหมดลมหายใจในที่สุด

 

คุณค่าของเวลาที่มนุษย์ทั่วไปให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเวลามีค่ามากที่สุด คือ ช่วงวัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเนื่องจากสามารถรื่นเริงมีความสุขในการเป็นมนุษย์  สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก  ทำในสิ่งที่อยากทำ

และมนุษย์จะเห็นคุณค่าของเวลามีความสำคัญที่สุดในช่วงที่ใกล้จะหมดเวลาของการมีตัวตนอยู่บนโลก 

เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่กลัวตาย  ความตายเป็นสิ่งน่ากลัว

 

เวลาจึงมีคุณค่าและความหมายทุกลมหายใจ     ใครจะคิดถึงเวลาของตนเองย่อมเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าเวลาที่มี

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

26/01/2557