เวลา คืออะไร

 

เวลา คือ   สิ่งที่สมมติขึ้นกำหนดช่วงระยะของอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  และกำหนดช่วงระยะความยาวนานของสิ่งต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการตีความเวลาตรงกัน และใช้ประโยชน์ในการคิด  การคำนวณ  การบริหารจัดการต่าง ๆ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

25/01/2557