เกย์ คืออะไร

 

เกย์  คือ  เพศวิถี  ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา  รสนิยมทางเพศ 

เกย์ยังมีการแบ่งย่อยออกเป็นหลายแบบ  เช่น

รับ

รุก

ได้ทั้งรับทั้งรุก

ได้หมดทั้งหญิง ชาย  รัก  รุก

และอื่น ๆ

ซึ่งปัจจุบันเห็นมีทั้งนักวิชาการ  ผู้ศึกษา และผู้คนหลายส่วนให้นิยมความหมายและแบ่งเกย์ออกเป็นหลายแบบเพื่อให้ครอบคลุมเพศวิถีของเกย์

 

สำหรับเรื่องราวของการเป็นเกย์

คนที่เป็นนั้น บางคนก็รู้ตัว   บางคนก็ไม่รู้ตัว

บางคนเต็มใจที่จะเปิดตัว  ภูมิใจในสิ่งที่เป็น 

บางคนไม่อยากเป็นแต่เป็นไปตามธรรมชาติของสภาพจิตใจ

นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล  การเป็นเกย์จึงไม่ใช้โรคติดต่อ ไม่ใช่พฤติกรรมเลียนแบบ  เกย์แต่ละคนก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกันซะทั้งหมด

ก็เหมือนกับผู้หญิง ผู้ชาย  ทุกคนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด  การกระทำ  พฤติกรรม  ความคิด  คามเชื่อ  วิถีชีวิตก็แตกต่างกันไป  เพราะมนุษย์มีหลายแบบมีหลายระดับ มีทั้งระดับทั่วไป  ระดับปัจเจกบุคคล  นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติ  บุคคลมีความแตกต่างกัน

 

สำหรับผู้สนใจอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเพศและเพศวิถี

เร็ว ๆ นี้เตรียมเพิ่มข้อมูลให้อ่านกันเรื่อย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผิดถูกประการใด แสดงความคิดเห็นได้ทาง facebook ชุมชนนิวแนว

หรือ e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557