เกย์

 

ในสังคมยุคปัจจุบันของไทย คำว่าเกย์  ได้ยินกันจนชินหู และสังคมไทยส่วนใหญ่เริ่มรับได้กับคำว่าเกย์  จากสื่อทางอินเตอร์เน็ต  สื่อทีวี  สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น  เกย์มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ซึ่งในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพศไม่ได้จำกัดเฉพาะชาย หญิง ต่อไป  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าเพศในยุคสมัยนี้ มีเพศสภาพ กับเพศวิถี

เกย์ จัดเป็น เพศวิถี  ซึ่งเป็นรสนิยมทางเพศ หรือความปรารถนาทางเพศ  ที่แตกต่างจากชายหญิงตามเพศสภาพที่ต้องคู่กัน 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557