เพศวิถี

 

เพศวิถี  คือ  ความปรารถนา  รสนิยมที่แสดงออกทางเพศ

 

เพศวิถีเป็นรูปแบบพฤติกรรม  ค่านิยม  ความปรารถนาความต้องการทางเพศบุคคลซึ่งมีต่อกัน

วิถีทางเพศจึงเป็นวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศระหว่างชาย หญิง,  ชาย  ชาย,  หญิง  หญิง,  และอื่น ๆ   

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557