เพศสภาพ

 

เพศสภาพ  คือ  เพศที่บ่งบอกถึงลักษณะของเพศชาย เพศหญิงตามธรรมชาติ 

สังเกตได้จากอวัยวะเครื่องเพศตามธรรมชาติ  เพศหญิงมีรังไข่  มีช่องคลอด  ระบบสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 

เพศชายตามธรรมชาติ  สังเกตได้จากอวัยวะเครื่องเพศตามชาติ  เพศชายมีอัณฑะ  องคชาต   ซึ่งเป็นระบบสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ

 

เพศสภาพ  คือ เพศที่แสดงลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ เป็นกลไกทางธรรมชาติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557