เพศ  คืออะไร

 

เพศ คือ  ลักษณะที่บ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพภายในนอกและภายในของบุคคลสำหรับจำแนกระหว่างเพศชาย  เพศหญิง

 

แต่ในยุคปัจจุบันหากพูดเรื่องเพศ  เพศกับมีความหมายโดยกว้างไปกว่าที่มีมา คือ ระหว่างเพศชาย  เพศหญิง

และมีบางกรณีที่ความผิดปกติเกี่ยวกับลักษณะที่บ่งบอกทางกายภาพของเพศหญิงเพศชาย  ซึ่งมีคนกำเนิดมาด้วยสองเพศในร่างกายเดียว  คือ มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงติดตัวมาแต่กำเนิด  พบได้น้อยมาก แต่มีอยู่จริง 

 

อีกทั้งเพศทางเลือกที่มีคนให้นิยามเพศอีกแบบเกี่ยวกับ เรื่อง เพศทางเลือก คือ  เพศที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจ  นิยามนี้กำหนดในหลายแง่มุม  บางก็บอกว่าเพศที่สาม  แต่ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าเพศแบบเพศวิถีมีมากกว่านั้น 

 

การเรียนรู้เรื่องเพศ ในยุคสมัยนี้จึงต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

24/01/2557