การพัฒนาศักยภาพทางกาย หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านร่างกาย โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น จนถึงระดับความสามารถสูงสุดทางด้านร่างกาย ตามอัตภาพของแต่ละคน

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย ขาดการดูแลสุขภาพ

อีกทั้งความรีบเร่งของสภาพสังคมการแข่งขัน ค่าครองชีพสูงขึ้น

ลดทอนความสามารถทางด้านร่างกาย สุขภาพร่างกายย้ำแย้

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพร่างกาย

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายรูปแบบต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข

 

สุขภาพดีไม่มีขาย สร้างเองเถอะครับ

เริ่มต้นวันนี้..เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเอง