การพัฒนาศักยภาพทางกาย  หมายถึง

 

การพัฒนาศักยภาพทางกาย  หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านร่างกาย  โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น จนถึงระดับความสามารถสูงสุดทางด้านร่างกาย  ตามอัตภาพของแต่ละคน

 

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม  และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย  ขาดการดูแลสุขภาพ

อีกทั้งความรีบเร่งของสภาพสังคมการแข่งขัน  ค่าครองชีพสูงขึ้น

ลดทอนความสามารถทางด้านร่างกาย  สุขภาพร่างกายย้ำแย้ 

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพร่างกาย 

เพื่อเป็นแหล่งแลแปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายรูปแบบต่าง ๆ  ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายอย่างสร้างสรรค์  ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  ชีวีมีสุข

 

 

มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556