การลดความอ้วนและการควบคุมน้ำหนักให้ได้ผล

จะต้องประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วนที่เป็นปัจจัยในการคุมน้ำหนักตัว

และกำหลดเป้าหมายในการควบคุมน้ำหนัก แต่ละสัปดาห์

ต้องการลดหรือความคุมน้ำหนักในระดับใด

กำหนดพฤติกรรมการกินอาหาร

กำหนดระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวัน

ฉะนั้นการสร้างโปรแกรมควบคุมน้ำหนักจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้จริง

ช่วยให้เราสามารถทบทวนพฤติกรรมที่ผลต่อน้ำหนักตัวได้ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นสาเหตุของการมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

วิธีการสร้างโปรแกรมควบคุมน้ำหนักไม่ยาก

มีอุปกรณ์ คือ กระดาษ กับปากกา

โดยเริ่มตีตารางลงบนกระดาษ เขียนหัวข้อที่ต้องการกำหนด

เริ่มจาก

วันเดือนปี...........เป็นตารางแถวแรก

มื้ออาหาร............เป็นตารางแถวต่อมา เพื่อเขียนบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ แบ่งตารางย่อยออกเป็น 4 ตารางในตารางมื้ออาหาร คือ อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารพิเศษ

 

การออกกำลังกาย...เป็นตารางที่ 3 เพื่อใช้บันทึกเวลาออกกำลังกายแต่ละวัน วิธีการออกกำลังกายต่าง ๆ

 

ความดันโลหิต.......เป็นตารางที่ 4 เพื่อบันทึกอัตราความดันโลหิตแต่ละวัน

การเต้นของหัวใจ..เป็นตารางที่ 5 เพื่อวัดการเต้นของหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่

น้ำหนักตัว.............เป็นตารางที่ 6 เพื่อวัดน้ำหนักแต่ละวันว่าขึ้นลงมากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ..............เป็นตารางที่ 7 สำหรับบันทึกเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรืออาการต่าง ๆ ที่มีผลต่อร่างกาย

เท่านี้เราก็จะได้ตารางโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก

ใช้วิธีพิมพ์แล้วนำไปถ่ายเอกสารก็ได้เพื่อความสะดวก

และเพื่อการมีสุขภาพดี

ที่เหลือคือการลงมือปฏิบัติตามโปรแกรมที่กำหนด

โดยจดบันทึกเป็นประจำ

และค่อยตรวจสอบบ่อย ๆ

วิเคราะห์เหตุผลที่เป็นปัจจัยทำให้น้ำหนักขึ้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละน้อย

ตามโปรแกรมที่เราเป็นผู้กำหนด

แล้วความอ้วนจะลาจากท่านไป

โรคภัยก็หาย สุขภาพดีมีสุขถ้วนหน้า

รักตนเองด้วยการใส่ใจสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

 

 

 

เขียน วันที่ 05/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู