ข้อแตกต่างระหว่างคนมีฝัน กับคนขาดฝัน

 

ความฝันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของความสำเร็จ  คนส่วนใหญ่ที่เป็นประดิษฐ์นักพัฒนา  นักสร้างสรรค์  คนเหล่านี้ล้วนมีความฝันและเป้าหมายของชีวิตทั้งนั้น  เพราะก่อนจะสร้างสรรค์สิ่งใด ๆ ก็ตามเราต้องอาศัยการจินตนาการสร้างภาพความฝันให้เป็นรูปร่าง  แล้วลงมือทำความฝันให้เกิดขึ้น

 

ข้อแตกต่างระหว่างคนมีฝันกับคนขาดฝัน

คนมีฝัน

คนขาดฝัน

มองตนเองเป็นคนพิเศษ  (เห็นคุณค่าของตนเอง)

มองตนเองเป็นคนธรรมดา

ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

ใช้ชีวิตไปวัน ๆ

มีความพยายามมากกว่าคนทั่วไป

พยายามเป็นบางครั้งบางคราว

เรียนรู้กับความล้มเหลว

หลีกหนีความล้มเหลว

เป็นผู้นำ

เป็นผู้ตาม

คิดต่าง

คิดคล้าย

ลงมือทำ

มองความสำเร็จของคนอื่น

มองหาความหมายของชีวิต

ก้มหน้าทำงาน

หาแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จ

ไม่มีแรงบันดาลใจ

แสวงหาความสำเร็จ

รอคอยความสำเร็จ

(อื่น ๆ อีกมายมายที่เป็นปัจจัยสร้างความสำเร็จ)

(ตามวิถีชีวิตความเป็นไป)

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2556