Print
Category: พัฒนาศักยภาพชีวิต
Hits: 2002

ความฝันกับความสำเร็จ

 

 

ความฝันหรือจินตนาการเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคนเหมือน ๆ กัน  แต่ความส่วนใหญ่มักมีพลังความฝันที่ไม่แข็งแรงได้แต่ฝันแต่ไม่ย่อมที่จะลงมือสร้างความฝันนานวันเข้าความฝันของเขาเหล่านั้นกับเป็นเพียงความฝันในอากาศและฝันของเขาก็หายไปจากชีวิตใช้ชีวิตแบบธรรมดาตามยถากรรม  ส่วนคนที่มีพลังความฝันแรงกล้าแตกต่างจากคนทั่วไป  คือ  จะพยายามสร้างความฝันให้เป็นจริง  พลังชีวิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนธรรมดา  กับคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่  คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาเหล่านั้นล้วนจินตนาการความสำเร็จก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

 

แล้วคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนที่มีความฝัน

อย่าหยุดฝัน

เปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนชีวิตตลอดกาล

 

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2556