ชื่อ

กุหลาบ

 

 

ถิ่นกำเนิด

เอเชีย

 

 

ลักษณะ

ลำต้น มีลักษณะเป็นหนามแหลมรอบ ๆ ลำต้นและกิ่งก้าน

ใบ มีสีเขียว ขอบใบมีลักษณะเป็นหยัก ๆ รอบใบ รูปทรงของใบกลมรี

ดอก มีหลายสีตามลักษณะสายพันธุ์ เช่น สีขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม ลักษณะของดอกมีกลีบซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น

 

 

 

 

สรรพคุณ

สกัดเป็นน้ำหอม

 

 

การดูแลรักษา

ดอกกุหลาบ มีศัตรูพืชมาก การดูแลรักษาจึงควรเอาใจใส่และดูแลอย่างมาก การใช้สารเคมี เป็นอีกทางเลือกสำหรับการปลูกกุหลาบสำหรับจัดจำหน่าย

สำหรับการเพาะปลูกประดับบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในการการบำรุงดิน การดูแลควบคุมศัตรูพืชควรใช้สารสกัดจากธรรมชาติน่าจะดีกว่า

 

 

การขยายพันธุ์

วิธีการปักชำ การตอน การติดตา การเพาะเนื้อเยื่อ