ชื่อ

ดอกเข็ม

 


ถิ่นกำเนิด

--

 

ลักษณะ
ลำต้น เป็นพุ่มเตี้ย

ดอก ทรงพุ่ม มีหลายสี เช่น ขาว สีแดง ส้ม เหลือง ชมพู เป็นต้น และมีลักษณะดอกเป็น 4 – 5 กลีบเล็กๆ รวมกันเป็นพุ่ม

ใบ สีเขียวเล็กละเอียด


ประโยชน์

ดอกเข็มนิยมปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลภายในบ้าน

และดอกเข็มยังมีความหมาย แสดงถึงความมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม
ดอกเข็มเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ประกอบพิธีไหว้ครู

 

การปลูกและการขยายพันธุ์

 

เพาะเมล็ด หรือทาบกิ่ง

 

การปลูกดอกเข็ม มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เนื่องจากดอกเข็มทนทานต่ออากาศแล้งได้ดีชอบแสงแดด จึงควรปลูกที่กลางแจ้ง ออกดอกตลอดทั้งปี

 


การบำรุงรักษาและศัตรูพืช

 

การบำรุงรักษาในระยะแรกๆ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

 

ควรพรวนดินให้รากเจริญเติบโตได้ดี
หลังจากลำต้นเริ่มแข็งแรง รดสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง หรือนาน ๆครั้งรดน้ำทีก็ได้
ศัตรูพืชของดอกเข็ม ได้แก่ หนอนผีเสื้อชนิดที่มีขน