ชื่อ

โกสน


 

ถิ่นกำเนิด

--

 

ลักษณะ
ลำต้น ทรงพุ่มขนาดเล็ก

ใบ มีหลากหลายลักษณะตามสายพันธุ์ เช่น แบบใบม้วนเป็นเกรียว ใบรูปหัวใจ ใบยาว ใบเล็กรี เป็นต้น

ดอก มีลักษณะเป็นช่อยาวประมาณ 7 -10 เซนติเมตร

 

การดูแลรักษา
โกสนเป็นไม้ใบที่ดูแลรักษาง่าย

การบำรุงต้นและใบควรใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ
(*ข้อควรระวังการใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีควรใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะทำให้ใบร่วงได้)

 

 

การขยายพันธุ์

สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การทาบกิ่ง การปักชำ การเพาะเมล็ด


ประโยชน์

โกสน เป็นไม้ใบที่สวยงามและมีชื่อเป็นมงคลพ้องเสียงกับคำว่า กุศล ดังนั้นคนไทยจึงนิยมปลูกโกสน
ประดับบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล