ชื่อ

จันผา


 

ถิ่นกำเนิด

--

 

 

ลักษณะ
ลำต้นมีสีน้ำตาล รากมีความยาวและยืดเกาะกับหน้าดินได้ดี ใบมีความยาวมาก

ใบ มีลักษณะสลับเป็นชั้นๆ สีเขียวเข้ม

เจริญเติบโตได้ดีตามหน้าผา และตามภูเขาสูง ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีประโยชน์

 

มีประโยชน์ด้านการประดับตกแต่งสวน สร้างความร่มรื่นภายในบ้านให้น่าอยู่


การดูแลรักษา

จันผา เป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศแล้งได้ดี การให้น้ำจึงควรให้สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง

สำหรับการบำรุงดิน ควรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด จะทำให้พืชเติบโตได้ดี และมีอายุยืนยาว