ชื่อ

ผักคาวตอง, ผักด้านตอง, ผักเข้าตอง, พูลคาว


 

ถิ่นกำเนิด

--


ลักษณะ

พืชล้มลุก

ลำต้น เป็นปล้อง

ใบ มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีสีเขียวขอบสีน้ำตาล

ดอก มีสีขาว

ผักคาวตอง มีกลิ่นคาว จึงเรียกว่าผักคาวตอง


สรรพคุณ

 

รักษาโรคมะเร็ง

บำรุงเลือด

รักษาโรคผิวหนัง

 

 

การดูแลรักษา

ผักคาวตองชอบพื้นที่ชุ่มน้ำ

 

 

การขยายพันธุ์

การแยกหน่อ และเพาะเมล็ด