ชื่อ

น้ำนมราชสีห์, หญ้าน้ำหมึก, หญ้าหลังอึ่ง, ผักขมแดง


ถิ่นกำเนิด

พบมากในเขตร้อน


ลักษณะ
พืชล้มลุก

ลำต้นอ่อน มีสีน้ำตาลอมเขียว มียางสีขาว มีความสูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร

ใบ มักลักษณะเล็ก ทรงเรียวรี

กิ่งก้านมีขนเล็ก

ดอก มีลักษณะเป็นกระจุก ในลำต้นและดอกมียางสีขาวข้น


ประโยชน์และสรรพคุณ
ทั้งต้น นำมาต้มกิน ช่วยขับปัสสาวะ เพิ่มน้ำนม
ยางรักษาอาการโรคปากนกกระจก

 


การขยายพันธุ์
มักจะขึ้นเองตามธรรมชาติทุกภาคของประเทศไทย และการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และการแยกกล้าปลูก