ชื่อ

ถั่วฝักยาว


 

ถิ่นกำเนิด

--

 

ลักษณะต้น

พืชล้มลุก ชนิดเถาเลื้อย

ลำต้น มีลักษณะเป็นเถายาวเลื้อยๆ ขึ้นไปตามกิ่งไม้

ใบ มีลักษณะสีเขียว 1 ก้านใบ มี 3 ใบย่อย ทรงกลมรี

ดอก สีขาว

ผล มีลักษณะยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร

 

 

ประโยชน์และสรรพคุณ

เป็นยาบำรุงเครื่องใน ตับ ม้าม ไต

เนื่องจากรสหวานเย็นช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้ดี

 

 

การปลูกและการดูแล

ถั่วฝักยาว เป็นพืชล้มลุก นิยมปลูกทุกฤดูกาล

ถั่วฝักยาว ใช้ระยะเวลาในการดูแลประมาณ 40 - 60 วัน จะสามารถเก็บถั่วมากรับประมาณได้

การดูแลจึงควรให้น้ำสม่ำเสมอทุกวัน และควรใช้ปุ๋ยบำรุงเพื่อการเจริญเติบโตของผลผลิตที่ดี

 

 

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด