ชื่อ
หญ้าหนอนตายยาก, หนอนตายยาก, กะเพียด, กระเพียดหนู


ถิ่นกำเนิด

--

 


ลักษณะ
ไม้ล้มลุก ไม้เถ้า

ลำต้น มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยเกาะตามกิ่งไม้หรือต้นไม้

ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงหัวใจ มีรองยาวเป็นเส้นตามใบ

ผล มีลักษณะเล็กยาวแหลม

หัวเหง้า อยู่ในดิน มีสีขาว

 

 

ประโยชน์และสรรพคุณ

รักษาโรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย รักษามะเร็ง รักษาริดสีดวงทวาร

หัวหรือเหง้าตรงใต้ดินมีพิษ ใช้เป็นยากำจัดเมล็ด

การปลูกและการขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด และการแยกเหง้า

การดูแลรักษา
ชอบที่แสงแดดพอประมาณ และดินร่วน ควรรดน้ำประมาณ 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์