ชื่อ

โป๊ยเซียน


 

ถิ่นกำเนิด

เขตร้อน

 

 

 

ลักษณะ

ต้นไม้ขนาดเล็ก

ลำต้น มีลักษณะสีน้ำตาล มีหนามล้อมรอบ

ใบ มีลักษณะ สีเขียวยาวรี ความยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

ดอก มีลักษณะเป็นช่อพุ่ม แต่ละดอกมี 2 กลีบซ้อนกัน

ผลหรือเมล็ด มีขนาดเล็กสีน้ำตาล

 

 

ประโยชน์และสรรพคุณ

ไม้ประดับภายในบ้านเรือน เสริมสิริมงคล

 

 

การปลูกและการดูแล

การปลูกควรปลูกในกระถ่างจะทำให้ลำต้นและดอกสวยงาม

ควรรดน้ำอย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ควรใส่ปุ๋ยบำรุงใบ และปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ

 

 

การขยายพันธุ์

การเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่งพันธุ์