ชื่อ

ว่านน้ำเต้าเศรษฐี


 

ถิ่นกำเนิด

--

 

ลักษณะ

พืชล้มลุก
มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน

ใบ มีลักษณะสีเขียวเรียวยาว ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

ดอก มีลักษณะสีขาวเป็นช่อคล้ายน้ำเต้า มีกลีบดอก ประมาณ 5 -6 กลีบ

ประโยชน์และสรรพคุณ
ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของ เชื่อกันว่าจะทำให้ร่ำรวยมีเงินมีทอง

การดูแล
ให้น้ำประมาณ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ควรให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมัดชีวภาพ มูลสัตว์ และควรพรวนดินเป็นประจำเพื่อให้แยกหัวได้ง่าย

การขยายพันธุ์
วิธีการคือการแยกหัวปลูก ปลูกง่ายโตเร็ว