ชื่อ

ต้นสัก

ถิ่นกำเนิด

เขตป่าเบญจพรรณ

 

ลักษณะ

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ลำต้น มีลักษณะใหญ่ ตั้งตรง เป็นไม้เนื้ออ่อน

ใบ มีลักษณะสีเขียว มีขนตามใบ ความกว้างของใบประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร

ดอก มีลักษณะสีเหลืองนวล ขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อก้าน

ผล มีลักษณะสีน้ำตาลเปลือกแข็ง

ประโยชน์และสรรพคุณ

ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเรือน เนื่องจากไม้สักมีความสวยงามและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี มีเนื้อไม้ที่สวยงาม

ช่วยลดภาวะโลกร้อน และน้ำมาสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง มีความแข็งแรงและทนทานสูง สวยงาม


การปลูกและการขยายพันธุ์
ต้น สักเป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศในสมัยก่อน เนื่องจากการค้าไม้ในสมัยก่อนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ปัจจุบันป่าไม้เริ่มหายไปมาก เพราะการตัดไม้ทำลายป่าที่มากเกิน ทำให้ป่าถูกทำลายเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง
ดังนั้นจึงมีการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกคืนสู่ป่า และปลูกในสวนเพื่อใช้ประโยชน์
การเพาะจึงนิยมเพาะจากเมล็ด ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดี

การดูแลรักษา
รดน้ำสม่ำเสมอทุกสัปดาห์