ประชาสัมพันธ์เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

สวัสดีทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการแนะแนวชีวิต  หมวดหมู่นี้  หลังจากที่ผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554  เป็นต้นมา  ได้มีการแบ่งหมวดหมู่เว็บแนะแนวให้ชัดเจนมากขึ้น  โดยมีเรื่องราวของการแนะแนวแตกต่างกันไปตามแต่ละหมวดหมู่ที่กำหนดขึ้น  ซึ่งหลังจากการปรับปรุงที่ผ่านมาทำให้สามารถค้นหาเนื้อหาเรื่องราวที่เขียนไว้ในเว็บแห่งนี้ง่ายขึ้น  สะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้แวะเวียนมาอ่านบทความทุกท่านมากขึ้น  และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในหาข้อมูลจากเว็บ newnaew.net  ผู้จัดทำเตรียมจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านแนะแนวชีวิตโดยเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ๆ  อีกหลายส่วน  สามารถพบกับข้อมูลใหม่ ๆ  และหมวดหมู่ย่อย ๆ ใหม่ ได้ในปี 2555  นะครับ

 

และอีกประการ  ท่านพี่น้องผู้แวะเวียนมาใช้บริการ  สามารถตอบแบบสำรวจที่ผู้จัดทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อมูลให้พี่น้องต่อไปนะครับ  เชิญร่วมกิจกรรมตอบแบบสำรวจด้วยกันนะครับ  เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้บริการทุกท่าน  ขอบคุณครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือน