คำชี้แจงหมวดประชาสัมพันธ์

 

 หมวดประสัมพันธ์แนะแนวชีวิต

 

หมวดประสัมพันธ์การแนะแนวชีวิต  เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวชีวิต   หน่วยงานต่างๆ  สามารถฝากข่าวได้ที่ 

 

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

 

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต