ทักษะชีวิต  หมายถึง

 

ทักษะชีวิต  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่  ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556