Print
Category: ถามตอบปัญหาชีวิต
Hits: 1787

สาเหตุของปัญหาการเบื่องาน

 

ปัญหาการขาดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนอาจมีประสบการณ์คล้าย ๆ กัน คือ  เมื่อทำงานผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง ประมาณสักปีที่ 4 – 5  จะเริ่มรู้สึกเหนื่อย เบื่อกับสิ่งที่ทำ

นั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจริงอย่างที่หลาย ๆ คนเคยบอกไว้ เพราะหลังจากที่ผมได้ทำงานมาช่วงระยะหนึ่งคือ 4 – 5 ปีมานี้ รู้สึกว่าตนเองขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน  ซึ่งเป็นงานที่เคยทำอยู่ทุก ๆ วัน  จู่ ๆ  ก็รู้สึกเบื่อ  ไม่มีแรงผลักดันในการทำงาน  อยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น

นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน คือ  การขาดพลังสร้างสรรค์ในงาน  เพราะงานที่ทำรู้สึกเบื่อ  ซ้ำซาก  และไม่สนุกกับงาน  หลังจากที่คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองจากสาเหตุของการเบื่องาน พอสรุปตามความรู้สึกของตนเองพอสังเขป ดังนี้

1.  งานที่ทำเริ่มซ้ำซาก จำเจ

2.  ความเครียดจากการทำงานหรือจากการร่วมงานกับคนอื่น

3.  การหมดมุกหรือหมดไฟในการสร้างสรรค์งาน

4.  ความล้า

5.  ความต้องการการเปลี่ยนแปลง

6.  และอื่น ๆ

 

 

ซึ่งจากสาเหตุที่วิเคราะห์มานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้เกิดความเบื่องาน

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุด คือ  หาเวลาพักสมองด้วยการพักผ่อน เติมพลัง หากิจกรรมที่ช่วยขจัดความเครียด เพื่อให้พลังในการทำงานกลับมาโดยเร็ว  แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นกันในการปรับสภาพอารมณ์ความรู้เบื่อต่องานที่ทำให้กับมามีไฟดังเดิม

 

สำหรับเรื่องราวที่เล่านี้เป็นเพียงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ความเบื่องานที่ทำ  ซึ่งผมกำลังประสบอยู่  ณ  ขณะนี้  หากผมสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีไฟกลับมาสร้างสรรค์งานที่ทำอยู่  วันหลังจะเขียนสรุปเป็นบทความมาฝากไว้  ณ เว็บแห่งนี้นะครับ

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2556