ปลาจ่อม : อาหารพื้นบ้าน

 

ปลาจ่อม  เป็นการหมัก  ถนอมอาหารแบบบ้าน ๆ

โดยนำเอาปลาตัวเล็ก ๆ มาหมักคล้ายกับปลาร้า  แต่หมักไม่นานก็เอามากิน

จึงได้ชื่อว่าปลาจ่อม 

แต่ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้งดรับประทานปลาจ่อมดิบ เพราะมีพยาธิมาก  เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ

หากจะกินควรนำไปปรุงสุกก่อน ถึงจะปลอดภัย

 

สำหรับผู้สนใจเมนูอาหาร  ขนม  ของว่างต่าง ๆ  สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวดแนะแนวอาชีพ

นะคะ

 

ยว

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

29/01/2557