การตั้งเป้าหมายความสำเร็จในชีวิต

 

การตั้งเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันตามพลังความฝัน  เพราะความฝันเห็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จ  ซึ่งแต่ละคนมีฝันที่แตกต่างกัน

ฉะนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นเร็วช้าแตกต่างกันไป

คนที่ฝันน้อย  มีเป้าหมายในชีวิตไม่สูง และไม่ยาก  ย่อมสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตเร็ว

 

แต่สำหรับคนที่คนที่มีเป้าหมายในชีวิตสูงย่อมต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานา  ซึ่งเป้าหมายที่วางไว้อาจสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้

แต่สิ่งที่คนที่มีเป้าหมายสูงได้รับคือประสบการณ์ และความศรัทธาในตนเอง  เพราะการฝึกฝนและเรียนรู้กับความล้มเหลวเท่านั้นที่จะทำให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง  แข็งแกร่งพร้อมที่จะพยายามสร้างความสำเร็จตามความมุ่งหวัง

เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับต้นไม้  ต้นไม้ที่สูงใหญ่ล้วนแล้วอาศัยเวลาในการเติบโต  บางครั้งการงอกของเมล็ดใช้เวลาแรมเดือนแรมปี  แตกหน่อขึ้นจากเมล็ดเล็ก ๆ  ซึ่งแน่นอน ต้นไม้ใหญ่ย่อมเป็นต้นไม้ใหญ่  ถึงแม้ต้นหญ้าจะปกคลุมสูงท่วมหัวต้นกล้าของต้นไม้สักเพียงใด แต่หญ้านั้นยังมีข้อจำกัดไม้สูงไปกว่าที่เป็น เพราะรากลึกของต้นไม้สำคัญที่สุด  ต้นไม้ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ต้องอาศัยรากที่แน่นหนา  หยั่งรากลึกจนสุดดิน  เพื่อที่วันหนึ่งต้นไม้ที่เติบใหญ่จะไม่หวั่นไหวต่อลมฝนและการเปลี่ยนแปลง  เพราะรากนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างไม้ใหญ่กับต้นหญ้า  หญ้าโตวัยแต่ไปได้ไม่สูง  ต้นกล้าไม้ใหญ่โตช้าแต่เมื่อถึงเวลาพ้นจากการปกคลุมของสิ่งต่าง ๆ ต้นไม้ย่อมเจริญเติบโตอย่างเต็มกำลังและเป็นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า

 

ฉะนั้นเป้าหมายชีวิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความสำเร็จในชีวิต

แล้วคุณอยากจะเป็นต้นหญ้าหรือกล้าไม้ที่กำลังเจริญเติบโต

 

 

 

ลองเปลี่ยนมุมมอง

ค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ แล้วตั้งเป้าหมายความสำเร็จในชีวิต  ลงมือสร้างมันด้วยความพยายาม  วันข้างหน้าคุณอาจเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เป็นได้....

 

 

 

ผู้เขียน

กฤษดา  บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

 

วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2556